Vizyon – Misyon

Group Recycling

Misyon


‘’ Temiz, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevre, Sürdürebilir Ekonomik Katkı’’ misyonuyla çıktığımız bu yolda, amacımız; en yeni yerli üretim makine parkuru, gelişime açık dinamik ve deneyimli kadrosu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatına uygun çalışma prensibi, çalışanına, tedarikçisine ve müşterilerine değer veren, çevre bilinci ve doğal kaynakların etkili kullanımı ile sürdürülebilir ekonomiye katkı yapma hedefleriyle sektöre yeni bir anlayış ve dinamizmle güç katmak.


Vizyon


Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Mevzuatlarına uygun standart ve yönetim sistemleri kullanarak, insana, çevreye saygılı, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ekonomi, enerji ve atık yönetimi, bilgi güvenliği politikalarıyla resmi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği ile içinde sektörde bilinen bir yüz olmak, sürekli yenilenmek, gelişmek ilerlemek suretiyle sektörün en iyisi olmak ve bu tecrübelerimizi uluslararası sektöre aktarmak ve orada da söz sahibi kuruluşlar arasına girmektir.