Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm

T

anımı gereği, tehlikeli olmayan atıklar bir tehdit oluşturuyormuş gibi görünmese de bu tür atıkların uygun proseslerle geri dönüştürülmemesi önemli çevresel zararlara neden olabilir. İçlerinde birçok endüstride tekrardan kullanılabilecek ikincil hammaddeler bulunduran tehlikesiz atıkların geri dönüşümü çevre için önemlidir.

Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü

Group Recycling tarafından tehlikesiz atık kapsamında tesise kabul edilen atık kablolar ön ayrıştırmadan geçirildikten sonra kırıcılarda kırılır, kırımdan sonra içindeki plastik ve bakır içerik vb. gibi metaller ayrıştırılarak tekrardan hammadde olarak kullanılmaya hazır hale getirilir.

 

 

 

Şirketiniz tehlikeli olmayan atık üretirse, atığı en yakınınızdaki çöp kutusuna atmak cazip gelebilir. Ancak bunu yapmak, şirketinizin başını belaya sokabilir ve uygun olmayan elden çıkarma nedeniyle yüksek para cezalarına yol açabilir.  Doğru eylem tarzını bilmek, büyük ölçüde yaygın olarak tehlikeli olmayan atıkların bilinmesine, atıklarınızın nasıl tanımlanacağına ve uygun şekilde nasıl bertaraf edileceğine bağlıdır. Aşağıda tehlikeli olmayan endüstriyel atıklara ve bu tür atıkların üreten bir işletme olarak bilmeniz gerekenleri gösteren bazı örnekler verilmiştir:

  • Yaygın Endüstriyel Malzemeler ( kül, çamur, öğütme Tozları v.b.)
  • Tıbbi Tesis Atıkları (Plastik ambalaj, ofis ürünleri, kağıt v.b.)
  • E-Atıklar ( Bilgisayar parçalarında kullanılan altın,bakır, alüminyum v.b.)
  • İkincil Malzemeler ( Atık dökim kumu, inşaat sonrası atıkları v.b.)

Dünya Sağlık Örgütü ‘ne göre, “Sağlık faaliyetlerinin ürettiği atıkların yaklaşık %85’i tehlikesizdir.”

DSÖ