Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm

T

Tanımı gereği, tehlikeli olmayan atıklar bir tehdit oluşturuyormuş gibi görünmese de, bu tür atıklar önemli çevresel zararlara neden olabilir. Bu nedenle, eyalet ve yerel yönetimler genellikle tehlikeli olmayan atıkları düzenlemektedir ve tüm uygun düzenlemeleri karşıladığınızdan emin olmak için atığınızı uygun şekilde atmak önemlidir.

Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümü

Bu nedenle, eyalet ve yerel yönetimler genellikle tehlikeli olmayan atıkları düzenlemektedir ve tüm uygun düzenlemeleri karşıladığınızdan emin olmak için atığınızı uygun şekilde atmak önemlidir. Özellikle sanayi sektöründe mal ve ürünlerin üretimi sırasında tehlikeli olmayan atıklar oluşabilmektedir. AB Çevre Koruma Ajansı’na (eea.europa.eu/tr) göre örnekler arasında elektrik enerjisi üretimi ve kağıt hamuru ve kağıt, demir ve çelik, cam ve beton gibi malzemelerin üretimi yer alıyor. Bir ülke bir tür atığı tehlikeli olmayan olarak belirlerken, bir başkası onu tehlikeli olarak tanımlayabilir. Şirketiniz tehlikeli olmayan atık üretirse, atığı en yakınınızdaki çöp kutusuna atmak cazip gelebilir. Ancak bunu yapmak, şirketinizin başını belaya sokabilir ve uygun olmayan elden çıkarma nedeniyle yüksek para cezalarına yol açabilir.  Doğru eylem tarzını bilmek, büyük ölçüde yaygın olarak tehlikeli olmayan atıkların bilinmesine, atıklarınızın nasıl tanımlanacağına ve uygun şekilde nasıl bertaraf edileceğine bağlıdır. Aşağıda tehlikeli olmayan endüstriyel atıklara ve bu tür atıkların üreten bir işletme olarak bilmeniz gerekenleri gösteren bazı örnekler verilmiştir:

  • Yaygın Endüstriyel Malzemeler ( kül, çamur, öğütme Tozları v.b.)
  • Tıbbi Tesis Atıkları (Plastik ambalaj, ofis ürünleri, kağıt v.b.)
  • E-Atıklar ( Bilgisayar parçalarında kullanılan altın,bakır, alüminyum v.b.)
  • İkincil Malzemeler ( Atık dökim kumu, inşaat sonrası atıkları v.b.)
 

Dünya Sağlık Örgütü ‘ne göre, “Sağlık faaliyetlerinin ürettiği atıkların yaklaşık %85’i tehlikesizdir.” DSÖ

DSÖ