Güvenli Veri Silme Yöntemi

Özel programlar ile veri silme bilgi içeren elektronik cihazlarda bulunan verileri owerwriting metodunu kullanan özel yazılımlar aracılığı ile tamamen silinmesidir.

Cihazdaki veri silme işlemi bittikten sonra tüm veriler yok edilmekte ve veri silmenin tamamlandığına dair bir sertifika verilmektedir.