Özel İmha Hizmetleri

Günümüzde kurumlar Bilgi içermeyen elektronik atıkları, tekstil atıkları ve kağıt atıkları gibi atıklarında imhasını talep etmektedir. Özel imha operasyonları sizin talepleriniz doğrultusunda kurumunuza özel olarak şekillendirilmektedir. İmha bitiminde imhaya ait görüntüler ve imha raporu kurumlara iletilecektir.

 

Özel Atık Nedir?

Özel atık, özel işleme, eğitimli insanlar ve/veya özel bertaraf yöntemleri gerektiren bir atıktır. Bir atık, miktarı, konsantrasyonu veya fiziksel, kimyasal veya biyolojik özellikleri nedeniyle özel bir atık olabilir.

 

Örnek özel atıklar:

 

Ticari / Endüstriyel atık: Bu, tehlikeli olmayan endüstriyel proses atıkları, işlenmiş bulaşıcı atıklar ve özel işlem gerektiren potansiyel olarak zararlı atıklardır. Örneğin: İşlenmiş çamur, kül, filtreler, kumlama ortamı ve tozlu atıklar. Ticari/endüstriyel atıklar "serbest" sıvılar içermemeli ve hava yoluyla taşınabiliyorsa konteynere atılmalıdır.

 

Sıvı/Yarı katı atık: Bu atıklar, atık sahalarında yararlı kullanım ve uygun imha için emici malzemelerle karıştırılır. Buna örnek olarak endüstriyel sıvılar, soğutma sıvıları, kesme yağları, durulama suyu, lateks boyalar ve mürekkepler, gıda üretim atıkları, belediye atıkları, tank tabanları/çamurları ve sondaj atıkları gösterilebilir.

 

Petrolle kirlenmiş topraklar: bu topraklar tehlikeli değildir ve petrol ürünleri ile kirlenmiştir.

 

Diğer özel atıklar: dökülme temizleme malzemeleri, spesifik olmayan ürünler, hayvan karkasları, variller ve basınçlı kaplar, floresan lambalar ve asbest gibi özel işlemlere ihtiyaç duyarlar.

 

“Özel atıklar hakkında neyin özel olduğunu biliyoruz."Grouprecycling