Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Faaliyet Gösterdiğimiz Geri Dönüşüm Sektöründe;

- Hizmetlerimizi sunarken müşteri ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı, kaliteli, ekonomik ve son teknoloji ile en iyi hizmeti vermek,

- Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak.

- Çevresel boyutların en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri dönüştürülerek kazanımı ve miktarlarının azaltılmasını sürekli izleyen ve kontrol eden sistematik oluşturmak, bu sistematik çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek ve alıcı ortama (toprak, hava ve su) en az atığın verilmesini sağlamak.

- Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları (hammadde, enerji, su) etkin kullanmak ve geri kazanımlarını en üst seviyede tutmak.

- Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.

-Kalite, çevre-iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek başlıca kalite politikalarımızdır.